FYSIK-KEMI-TJEK

Nyheder

10. januar 2008

Vi startede desværre 2008 med et nedbrud af vores server, og derfor har den  tidligere nyhedsblog ikke fungeret de sidste dage. I stedet for at starte en ny blog, har vi  valgt en ny form til disse korte nyheder, så de nu indgår som en side på selve web-stedet, og som en start er her indsat nogle af de tidligere nyheder. 

rss.gifLigesom tidligere kan man holde sig orienteret om nyt indhold i nyhederne via vores RSS-feed (Klik på det lille orange ikon øverst på siden)

7. januar 2008

Pga servernedbruddet var der ikke var adgang til systemet i weekenden d. 5. - 6. januar. Takket være jævnlig backup af hele systemet har vi kun mistet ganske få data. Det drejer sig om evt. elevoprettelser, som er lavet om lørdagen.  Disse elever findes ikke i systemet og skal oprettes igen. Vi beklager evt. problemer i denne forbindelse.

17. december 2007

stjerne.jpg  Som en lille fornyelse i systemet markeres nye og opdaterede opgavesæt nu med en lille stjerne efter titlen i opgavelisterne, så man hurtigt kan orieJUL.jpgntere sig. 
Lige nu er juleopgaverne således markeret med stjerner 

Som de tidligere år har juleopgaverne været populære i december.
Det gælder både Fysik-kemi-Tjek og de to nye web-steder, Geografi- og Biologi-Tjek, hvor de første skoler nu er i gang med at bruge systemet.


6. december 2007

    logo-geo.jpg   www.geografi-tjek.dk          logo-bio.jpg   www.biologi-tjek.dk      

Vi åbner nu for salg af abonnementer til vores to nye web-steder, Geografi-Tjek og Biologi-Tjek. Vi tilbyder abonnement for resten af dette skoleår til priser fra 195 kr. og der er nu adgang til prislister og bestillingsformularer på web-stederne.

De nye web-steder svarer i opbygning og fagligt niveau til Fysik-Kemi-Tjek, som nu bruges af mange skoler på 3. år, og har givet anledning til en del henvendelser om tilsvarende materialer til geografi og biologi. Vi har det sidste halve år arbejdet med udformning af opgaver og opbygning af web-steder og er altså nu klar til at tegne de første abonnementer.

På de to web-steder kan man læse mere om indholdet og afprøve nogle opgaveeksempler.

18. september 2007

æbletræ.jpg Efterårsopgaver
Der er sket en udskiftning af opgavesættene i gruppen, Netop nu. Sommerens stjernehimmel er allerede tidligere blevet erstattet af Efterårets stjernehimmel. Nu er de øvrige sommeropgaver også fjernet, og i stedet er sættet, Efterår, kommet til. Dette sæt er en ny opsætning af nogle af opgaverne fra sidste år suppleret med nye opgaver.


Geografi-Tjek på vej
Flere brugere af Fysik-Kemi-Tjek har efterlyst tilsvarende opgaver til geografi. Vi har nu siden foråret arbejdet på udviklingen af Geografi-Tjek, og vi regner med i løbet af eftteråret at være klar til at tegne de første skoleabonnementer til det nye web-sted. Man kan allerede nu se mere om indhold og form samt afprøve de første opgaveeksempler på www.geografi-tjek.dk, hvor der også kan bestilles en info-mail.

12. august 2007

Vi har brugt skoleferien til en gennemgang og opdatering af systemet og opgaverne, og vi er nu helt klar til skolestarten. Gamle statistikker er slettet, og nye og tidligere brugere er i gang med at oprette hold for dette skoleår.

 
net.pngVi er i JH Software i gang med at migrere alle vores web-steder og softwareprodukter (se
www.jhsoftware.dk ) til Microsofts seneste programmeringsplatform kaldet .NET (udtales ”dot net”).

Her i sommerferien er test-afviklings-koden samt forskellige baggrundssystemer i Fysik-Kemi-Tjek således blevet migreret til .NET. Dette giver ikke umiddelbart nogen synlige ændringer for brugerne, men det gør systemet hurtigere under spidsbelastning, og giver os en masse spændende nye muligheder for at videreudvikle systemet på sigt.

 

Der er til gengæld en del synlige ændringer i opgaverne, hvor der nu er flere muligheder for at variere opsætningen. Det udnyttes især i de nye træk/slip-opgaver, hvor vi desuden har forsøgt at begrænse læsestoffet mest muligt.

I sommerens løb er der kommet en del nye opgavesæt til, både trænings- og testopgaver, og nogle af de ældste opgaver er erstattet med nye med ny opsætning og udskiftning af nogle spørgsmål. Flest fornyelser er der i gruppen, Energi, hvor der nu lægges mere vægt på energiformer og -omsætninger.    skole-start.jpg
I vores RSS-feed,
http://www.fysik-kemi-tjek.dk/jhkode/nye-tests-rss.asp, kan man få et hurtigt overblik over de nye opgaver.

Skolestarten betyder, at der nu ikke foretages flere ændringer i de eksisterende opgaver, men ligesom de tidligere år vil der i årets løb blive suppleret med nye opgavesæt, først og fremmest i gruppen, Netop nu, hvor opgaverne jævnligt udskiftes, så der altid vil være et eller flere aktuelle sæt. Det sidste nye sæt handler om skolestart.

11. juni 2007

blog-tog.jpgWeekenden d. 9. - 10. juni blev meget varm. Det betød bl.a. at DSB valgte at sætte hastigheden ned på flere strækninger pga. risikoen for solkurver. En solkurve opstår, når skinnerne bliver varme og bøjer sig.
I gruppen, Netop nu, ligger der nu et lille nyt opgavesæt med udgangspunkt i dette emne.
Ligesom for præcis et år siden var der også særlig højt UV-indeks i denne weekend, så opgavesættet, Sol-weekend, er igen meget aktuelt. Det findes nu i gruppen, Jorden og universet.
DMI skriver om UV-strålingen på: http://www.dmi.dk/dmi/pas_paa_solen_i_weekenden

4. maj 2007

logo-tjek.jpgDer er for tiden rigtig mange besøgende på Fysik-Kemi-Tjek, omkring 3 - 500 på en skoledag. Det er selvfølgelig hovedsageligt elever, som arbejder med opgaverne, og den store aktivitet skyldes sikkert forberedelse til forårets prøver, både de nationale tests i 8. klasse og afgangsprøven i 9. klasse.
Der sker også en del på den administrative side. Der er kommet flere nye opgavesæt i løbet af foråret, fx om stjernehimlen, planter og gødningssalte, syrer og baser. I disse sæt bruges den nye træk-slip-funktion i flere af opgaverne. Som noget nyt kan man nu også holde sig orienteret om nye opgavesæt i vores RSS-feed på http://www.fysik-kemi-tjek.dk/jhkode/nye-tests-rss.asp
Lige nu gælder det især registrering af brugere for næste skoleår, idet der indtil 1. juni gives rabat til både nye og nuværende brugere. Nuværende brugere skal bestille via link i lærermenuen for at få rabat, nye brugere via link til bestillingsformular på http://www.fysik-kemi-tjek.dk/priser.htm

28. marts 2007

ts.gif Som noget nyt bruges der nu også træk-slip-svarknapper i vores opgaver.
Både i udformning og virkemåde minder de om eksemplerne i ministerets vejledende opgavesæt i forbindelse med de nationale tests i fysik/kemi.
I første omgang bruges knapperne kun i et enkelt sæt, Energiomsætninger, som findes øverst i gruppen, Energi. Men denne opgavetype vil efterhånden indgå i flere af opgavesættene.
Ministeriets demo-test kan ses her: http://demo.evaluering.uvm.dk/

15. marts 2007

påske1.jpgDer er igen sket en udskiftning af opgaverne i gruppen "Netop nu". De næste uger er der adgang til et sæt påskeopgaver med i alt 24 små opgaver om kyllinger, æg, lam og blomster. Det er 24 ja/nej-opgaver, så alle kan være med.

Klimaopgaverne kan nu findes i gruppen "Fænomener i hverdagen" og opgaverne om måneformørkelse i gruppen, "Jorden og universet", mens sneopgaverne er fjernet. De bliver forhåbentlig ikke aktuelle igen her kort før overgangen til sommertid.

Skole-abonnement
Priser
Bestil

Privat-abonnement
Priser
Bestil
Følg os
Seneste nyt

Copyright © 2005-2022
JH Software
Alle rettigheder forbeholdt

Copyright © 2005-2022 JH Software. Alle rettigheder forbeholdt.