FYSIK-KEMI-TJEK

Nyheder

2. januar 2007

 I løbet af efteråret 2006 har vi fået mange nye brugere af Fysik-Kemi-Tjek. I december nåede vi op på 500 lærere, og antallet af oprettede elever passerede 10.000. 

Der er stort set altid besøgende på Fysik-Kemi-Tjek i skoletiden, og i takt med det stigende antal brugere er aktiviteten på web-stedet også steget støt. Grafen herunder viser antal besøgte sider måned for måned i efteråret. I november blev der i alt besøgt ca. 165.000 sider. 

graf-jan07.gif

Vi forsøger så vidt muligt hele tiden at have et eller flere opgavesæt om aktuelle emner. I december var der selvfølgelig juleopgaver, og de 12 små opgavesæt blev de hyppigst besvarede opgaver i december. De er nu skiftet ud med 4 opgavesæt om nytårsfyrværkeri.
De aktuelle opgaver findes altid i gruppen, Netop nu, øverst på listen over træningsopgaver.

24. januar 2006

fkt-pc.jpgDer er nu oprettet 3.503 elever og 217 lærere som brugere af Fysik-Kemi-Tjek, og de har i alt været logget på systemet 11.067 gange siden starten i august 2005, hvor de første skoleabonnementer blev tegnet.
 
Ideen til Fysik-Kemi-Tjek opstod med indførelsen af en skriftlig (elektronisk) afgangsprøve i fysik/kemi efter 9. klasse. Tanken var at udvikle et system, som kunne træne eleverne til den nye prøveform og samtidig lette lærernes arbejde med at rette opgaver og holde styr på prøveresultater.
I løbet af sommeren 2005 blev der udarbejdet ca. 60 forskellige opgavesæt, som dækker store dele af stoffet fra trin- og slutmål i Undervisningsministeriets faghæfte, Fælles Mål for fysik/kemi.
På dette tidspunkt fandtes der endnu ikke konkrete eksempler og vejledende opgaver, så udgangspunktet blev det faglige niveau i gængse lærebogssystemer og erfaringer med andre former for elektroniske tests, bl.a. det amerikanske undervisningssystem og Microsofts certificeringstests. I udformningen af opgaverne valgte vi forskellige opstillinger og forskellige typer af svarfunktioner, og det har senere vist sig, at hovedparten af opgaverne svarer meget godt til den første ministerielle prøve fra dec. 2005.
Sideløbende med udformningen af opgaver, layout og grafik med udgangspunkt i praktiske erfaringer fra folkeskolen, blev der også udarbejdet en administrationsdel med klasselister og statistik, et praktisk redskab til lærerne, som her kan finde resultater fra testopgaverne opstillet i forskellige overskuelige tabeller.
Systemet bliver løbende udbygget, og der er siden starten i august 2005 tilføjet 25 nye opgavesæt. Det sidste kom til i januar 2006, og her er opsætningen ændret, så den med hensyn til funktion og layout minder mest muligt om ministeriets afgangsprøve fra dec. 2005.
Der har heldigvis været stor interesse for Fysik-Kemi-Tjek. Opgaverne bruges dagligt af mange elever og lærere. De 3.720 brugere har fx i alt besvaret 21.887 opgavesæt.

Systemet er udviklet af Jette og Jesper fra JH Software ApS.
Jette er stadig aktiv fysiklærer med mange års erfaring fra folkeskolen, bl.a. med fremstilling af egne materialer, både traditionelle papirudgaver og forskellige fysik/kemi-opgaver på nettet. Nu også tilknyttet JH Software ApS.
Jesper har designet computersoftware i mange år, og stiftede i 1999 JH Software i USA.
JH Software ApS er nu hjemhørende i Frederikshavn og beskæftiger sig primært med udvikling af Internetsoftware og -systemer. For yderligere informationer se https://jhsoftware.dk

 

Skole-abonnement
Priser
Bestil

Privat-abonnement
Priser
Bestil
Følg os
Seneste nyt

Copyright © 2005-2021
JH Software
Alle rettigheder forbeholdt

Copyright © 2005-2021 JH Software. Alle rettigheder forbeholdt.