FYSIK-KEMI-TJEK

Nyheder

11. juni 2007

blog-tog.jpgWeekenden d. 9. - 10. juni blev meget varm. Det betød bl.a. at DSB valgte at sætte hastigheden ned på flere strækninger pga. risikoen for solkurver. En solkurve opstår, når skinnerne bliver varme og bøjer sig.
I gruppen, Netop nu, ligger der nu et lille nyt opgavesæt med udgangspunkt i dette emne.
Ligesom for præcis et år siden var der også særlig højt UV-indeks i denne weekend, så opgavesættet, Sol-weekend, er igen meget aktuelt. Det findes nu i gruppen, Jorden og universet.
DMI skriver om UV-strålingen på: http://www.dmi.dk/dmi/pas_paa_solen_i_weekenden

4. maj 2007

logo-tjek.jpgDer er for tiden rigtig mange besøgende på Fysik-Kemi-Tjek, omkring 3 - 500 på en skoledag. Det er selvfølgelig hovedsageligt elever, som arbejder med opgaverne, og den store aktivitet skyldes sikkert forberedelse til forårets prøver, både de nationale tests i 8. klasse og afgangsprøven i 9. klasse.
Der sker også en del på den administrative side. Der er kommet flere nye opgavesæt i løbet af foråret, fx om stjernehimlen, planter og gødningssalte, syrer og baser. I disse sæt bruges den nye træk-slip-funktion i flere af opgaverne. Som noget nyt kan man nu også holde sig orienteret om nye opgavesæt i vores RSS-feed på http://www.fysik-kemi-tjek.dk/jhkode/nye-tests-rss.asp
Lige nu gælder det især registrering af brugere for næste skoleår, idet der indtil 1. juni gives rabat til både nye og nuværende brugere. Nuværende brugere skal bestille via link i lærermenuen for at få rabat, nye brugere via link til bestillingsformular på http://www.fysik-kemi-tjek.dk/priser.htm

28. marts 2007

ts.gif Som noget nyt bruges der nu også træk-slip-svarknapper i vores opgaver.
Både i udformning og virkemåde minder de om eksemplerne i ministerets vejledende opgavesæt i forbindelse med de nationale tests i fysik/kemi.
I første omgang bruges knapperne kun i et enkelt sæt, Energiomsætninger, som findes øverst i gruppen, Energi. Men denne opgavetype vil efterhånden indgå i flere af opgavesættene.
Ministeriets demo-test kan ses her: http://demo.evaluering.uvm.dk/

15. marts 2007

påske1.jpgDer er igen sket en udskiftning af opgaverne i gruppen "Netop nu". De næste uger er der adgang til et sæt påskeopgaver med i alt 24 små opgaver om kyllinger, æg, lam og blomster. Det er 24 ja/nej-opgaver, så alle kan være med.

Klimaopgaverne kan nu findes i gruppen "Fænomener i hverdagen" og opgaverne om måneformørkelse i gruppen, "Jorden og universet", mens sneopgaverne er fjernet. De bliver forhåbentlig ikke aktuelle igen her kort før overgangen til sommertid.

24. februar 2007

sne.jpgSå kom sneen sandelig, i hvert fald her i Nordjylland.
Det har sneet og fyget med sne de sidste 4 dage, og overalt ligger sneen i store driver, så der er rigeligt af det til et par eksperimenter.

Det er koldt derude, selv om temperaturen kun ligger lige under frysepunktet, men hvor koldt er der nede i sneen eller inden i den lune vante?
Hvordan går det med temperaturen, når der kommer salt i sneen, og hvad så når den er smeltet?
Hvorfor føles ting af metal koldere end ting af træ?

Det handler det sidste nye opgavesæt om. Det kan som sædvanlig bruges til at tjekke elevernes viden, eller det kan måske være oplæg til selv at finde frem til svar både på disse spørgsmål og mange andre, som sikkert også dukker op, hvis man ellers befinder sig i et område, hvor sneen stadig ligger derude.

17. februar 2007

måneformørkelse1.jpgMåneformørkelse
Man kan opleve en total måneformørkelse natten mellem d. 3. og d. 4. marts, og der er nu et lille opgavesæt om dette fænomen i gruppen "Netop nu".
Man kan se billeder og læse om formørkelsen på http://www.tycho.dk/article/view/4202/1/32/

Sne- og isglatte veje
Der har endnu ikke været ret mange rigtige snevejrsdage i denne vinter, men vi har da lige haft et par dage med sne- og isglatte veje, hvor der har været lejlighed til at undersøge, hvad der sker med temperaturen, når man blander sne og salt, så det andet nye opgavesæt, "Sne- og isglatte veje" er også helt aktuelt.

4. februar 2007

klima.jpgFremtidens klima bliver vildere, varmere og vådere.

Sådan beskrives klimaet år 2100 i den rapport, som netop er udsendt af FN's klimapanel.
Opgaverne i det sidste nye sæt i Fysik-Kemi-Tjek tager udgangspunkt i nogle af de begreber, som nævnes i FN's rapport. Opgavesættet findes øverst på listen over træningsopgaver i gruppen, Netop nu.

En dansk beskrivelse af rapportens indhold kan findes på DMI's hjemmeside: http://www.dmi.dk/dmi/index/viden/ipcc_2007.htm

2. januar 2007

 I løbet af efteråret 2006 har vi fået mange nye brugere af Fysik-Kemi-Tjek. I december nåede vi op på 500 lærere, og antallet af oprettede elever passerede 10.000. 

Der er stort set altid besøgende på Fysik-Kemi-Tjek i skoletiden, og i takt med det stigende antal brugere er aktiviteten på web-stedet også steget støt. Grafen herunder viser antal besøgte sider måned for måned i efteråret. I november blev der i alt besøgt ca. 165.000 sider. 

graf-jan07.gif

Vi forsøger så vidt muligt hele tiden at have et eller flere opgavesæt om aktuelle emner. I december var der selvfølgelig juleopgaver, og de 12 små opgavesæt blev de hyppigst besvarede opgaver i december. De er nu skiftet ud med 4 opgavesæt om nytårsfyrværkeri.
De aktuelle opgaver findes altid i gruppen, Netop nu, øverst på listen over træningsopgaver.

24. januar 2006

fkt-pc.jpgDer er nu oprettet 3.503 elever og 217 lærere som brugere af Fysik-Kemi-Tjek, og de har i alt været logget på systemet 11.067 gange siden starten i august 2005, hvor de første skoleabonnementer blev tegnet.
 
Ideen til Fysik-Kemi-Tjek opstod med indførelsen af en skriftlig (elektronisk) afgangsprøve i fysik/kemi efter 9. klasse. Tanken var at udvikle et system, som kunne træne eleverne til den nye prøveform og samtidig lette lærernes arbejde med at rette opgaver og holde styr på prøveresultater.
I løbet af sommeren 2005 blev der udarbejdet ca. 60 forskellige opgavesæt, som dækker store dele af stoffet fra trin- og slutmål i Undervisningsministeriets faghæfte, Fælles Mål for fysik/kemi.
På dette tidspunkt fandtes der endnu ikke konkrete eksempler og vejledende opgaver, så udgangspunktet blev det faglige niveau i gængse lærebogssystemer og erfaringer med andre former for elektroniske tests, bl.a. det amerikanske undervisningssystem og Microsofts certificeringstests. I udformningen af opgaverne valgte vi forskellige opstillinger og forskellige typer af svarfunktioner, og det har senere vist sig, at hovedparten af opgaverne svarer meget godt til den første ministerielle prøve fra dec. 2005.
Sideløbende med udformningen af opgaver, layout og grafik med udgangspunkt i praktiske erfaringer fra folkeskolen, blev der også udarbejdet en administrationsdel med klasselister og statistik, et praktisk redskab til lærerne, som her kan finde resultater fra testopgaverne opstillet i forskellige overskuelige tabeller.
Systemet bliver løbende udbygget, og der er siden starten i august 2005 tilføjet 25 nye opgavesæt. Det sidste kom til i januar 2006, og her er opsætningen ændret, så den med hensyn til funktion og layout minder mest muligt om ministeriets afgangsprøve fra dec. 2005.
Der har heldigvis været stor interesse for Fysik-Kemi-Tjek. Opgaverne bruges dagligt af mange elever og lærere. De 3.720 brugere har fx i alt besvaret 21.887 opgavesæt.

Systemet er udviklet af Jette og Jesper fra JH Software ApS.
Jette er stadig aktiv fysiklærer med mange års erfaring fra folkeskolen, bl.a. med fremstilling af egne materialer, både traditionelle papirudgaver og forskellige fysik/kemi-opgaver på nettet. Nu også tilknyttet JH Software ApS.
Jesper har designet computersoftware i mange år, og stiftede i 1999 JH Software i USA.
JH Software ApS er nu hjemhørende i Frederikshavn og beskæftiger sig primært med udvikling af Internetsoftware og -systemer. For yderligere informationer se https://jhsoftware.dk

 

Skole-abonnement
Priser
Bestil

Privat-abonnement
Priser
Bestil
Følg os
Seneste nyt

Copyright © 2005-2021
JH Software
Alle rettigheder forbeholdt

Copyright © 2005-2021 JH Software. Alle rettigheder forbeholdt.