FYSIK-KEMI-TJEK

Nyheder

1. december 2008

Det har nu i en måneds tid været muligt at tilknytte sit OpenID og bruge det til login på web-stedet.
OpenID fungerer som et ID-kort på Internettet, hvor det kan bruges til log-in på et stigende antal web-steder, så man slipper for at huske mange  forskellige adgangskoder.
OpenID-teknologien er gratis og helt sikker.
Læs mere her: http://www.fysik-kemi-tjek.dk/login-openid.aspx


I december finder man igen i år hyggelige juleopgaver i gruppen,
Netop nu.
Fra d. 6. december sker der desuden en udskiftning af de aktuelle opgaver, så efterårets opgavesæt flyttes og erstattes af vinteropgaver.


19. oktober 2008

En ny fejlmarkering i træk-slipopgaver tager hensyn til farveblindhed.
I træk-slipopgaverne markeres rigtig/forkert med henholdsvis en grøn og en rød kant om svaret, men efter at en bruger har gjort opmærksom på, at farveblinde har meget svært ved at se forskel på de to farver, er den røde kant omkring forkerte svar nu gjort stiplet.

Siden med eksempler og opgaveliste er blevet opdateret.
I efterårsferien er denne side blevet ændret, så listen nu automatisk opdateres og altid viser en komplet liste over både trænings- og testopgaver. I opgaveeksemplerne, kan man uden log-in bl.a.  prøve en af de allernyeste opgaver, Reaktionsskemaer 1.

Nye opgavesæt er kommet til i efteråret.
Der er sket en udskiftning i gruppen, ”Netop nu”, hvor tidligere opgaver er flyttet til andre grupper, fx ligger sættet om stranden nu i en ny gruppe, ”På tværs af faglige emner”, og i stedet er der bl.a. en aktuel opgave om de afskaffede 25-ører og andre mønter.
I efteråret er der desuden kommet nye kemiopgaver om reaktionsskemaer, flere er på vej, bl.a. en testopgave af samme type. Markeringen med stjerner på listen giver til enhver tid et godt overblik nye opgaver.

14. september 2008

Vi har i løbet af weekenden opgraderet til en ny og større server, derfor har der i perioder ikke været adgang til systemet, men alt kører nu igen normalt. Vi beklager de gener, det har givet.

Stadig flere skoler bruger Fysik-Kemi-Tjek, og mange har været i gang lige   fra de  første skoledage. Efter den første måned af skoleåret er der allerede besvaret   i alt ca. 15.000 sæt fysikopgaver. Bl.a. de nye testopgaver, Test på tværs, har været brugt en del, og som de tidligere år er mange tilsyneladende også glade for de helt aktuelle opgavesæt. Lige nu har et sæt om CERNs store partikelaccelerator erstattet sættet om skolestart.

12. august 2008

Vi er klar til skolestart efter at have brugt ferien til en gennemgang og opdatering af systemet og opgaverne.

Layoutet er blevet lidt anderledes i de opgaveopdelte sæt, hvor opgavenumrene nu står på en række faneblade øverst på siden og i direkte sammenhæng med den åbne opgave, så det giver bedre overblik over, hvor i sættet man befinder sig.

Efter ønske fra flere brugere er det nu blevet muligt at importere elevlister fra et af de andre web-steder, Geografi-Tjek og Biologi-Tjek.

Allerede i foråret kom der en ny funktion i systemet, som gør det let at downloade statistikker til et Excel regneark. Det sker ved hjælp af et lille ikon nederst på statistiksiderne. Samtidig blev det muligt at slette testresultater enten for enkelte elever eller et helt hold, så en test nu kan bruges flere gange inden for det samme skoleår.

Ændringer i opgaverne er først og fremmest sket i testopgaver, hvor flere af de ældste sæt har fået en ny opsætning samtidig med, at der er kommet flere sæt inden for de mest brugte emner, fx syrer-baser, elektricitet og magnetisme.
Der er også enkelte nye sæt i træningsopgaverne, og her er den tidligere gruppe, Stof og stofopbygning for overskuelighedens skyld blevet delt i to: Atomer, molekyler og ioner og Kemi, stoffer og formler.
Stjernerne, som markerer nye og opdaterede sæt, giver overblik over ændringerne, og på http://www.fysik-kemi-tjek.dk/jhkode/nye-tests-rss.asp. kan man løbende holde sig orienteret om nye opgaver via vores RSS-feed.

Enkelte testopgaver, som ikke blev brugt ret meget, er fjernet. Det er sæt, som dækkede flere faglige områder med et fælles overordnet emne, fx På motorvejen. Efter en gennemgang og evt. revidering  vil disse sæt komme på listen med træningsopgaver, således er sættet, Stranden, lige føjet til gruppen, Netop nu.

Skolestarten betyder, at der nu ikke foretages flere ændringer i de eksisterende sæt, men ligesom tidligere år vil der i årets løb blive suppleret med nye opgaver, bl.a. i gruppen, Netop nu, hvor opgaverne jævnligt udskiftes. I august er der fx et sæt om skolestart.

4. juli 2008

 Det er blevet ferietid, og efter et travlt forår med mange nye brugere og flittig brug af opgaverne er der nu kun ganske få besøgende på web-stedet.
Alle statistikker for 07/08 er slettet, og tidligere brugere har ikke længere adgang til systemet. Skoler, der er registreret som brugere i 08/09, kan dog allerede nu få adgang til opgaver og klasselister. Disse skolers kontaktpersoner har modtaget en e-mail om oprettelse/overførsel til det nye skoleår, og når det er sket, har både lærere og tidligere oprettede elever adgang.
Vi bruger sommerferien til en opdatering af systemet og en gennemgang af opgaverne, så brugere skal være opmærksomme på, at der indtil skolestarten kan ske ændringer i opgaverne.
Vi ønsker alle en rigtig god ferie.

19. maj 2008

 
Der er i øjeblikket meget stor interesse for opgaverne, både i Biologi-, Geografi- og Fysik-Kemi-Tjek.
Vi har haft travlt med bestillinger, både fornyelse af nuværende skole-abonnementer og nye skoler, som ønsker at bruge opgaverne til repetition før afgangsprøverne, og  vi glæder os over at se, at opgaverne også bliver flittigt brugt. Alene i maj har der nu været 23.214 besøgende, og der er besvaret ialt 60.693 opgavesæt.

Ud over prøveforberedelse i 9. klasse og almindelig træning og repetition af gennemgået stof er opgavesættene også en god hjælp i forbindelse med fx karaktergivning, elevplaner og skole-hjem-samtaler. I Fysik-kemi-Tjek er der i øjeblikket nye testopgaver på vej med titlen, Test på tværs 7. - 8. kl. De to første er udgivet, og der er foreløbig planlagt to sæt mere med stigende sværhedsgrad og antal emner.

14. april 2008

logo-tjek.jpg Der er lige nu stor aktivitet på de 3 web-steder, Biologi-, Geografi- og Fysik-Kemi-Tjek, ca. 1100 besøgende på en almindelig skoledag, så opgaverne bruges flittigt her de sidste uger før afgangsprøverne.

Samtidig med afslutningen af dette skoleår begynder planlægningen af det næste, og på web-stederne er vi nu klar til at tage mod bestillinger for 08-09.

Nye brugere kan stadig nå at bruge opgaverne i dette skoleår, og vi tilbyder nu 50% rabat på indeværende skoleår ved samtidig bestilling og betaling af 08-09.

Nuværende brugere tilbydes 10% rabat på 08-09 ved fornyelse af abonnementet senest d. 15. juni via link i lærermenuen.

Mere om Fysik-Kemi-Tjek-priser og bestilling. Klik her

24. marts 2008

sne08.jpgDet blev vinter med sne og kulde i påskeferien.
Vi har derfor fundet to tidligere opgavesæt frem igen, nemlig Sne og Sne- og isglatte veje. De findes i gruppen,Netop nu, med aktuelle opgaver, og man kan se enkelte af opgaverne i eksempellisten, som ikke kræver log-in

4. marts 2008

Der er kommet 3 nye sæt testopgaver i gruppen, Stoffer i hverdagen. Opgaverne dækker 3kylling.jpg forskellige emner inden for organisk kemi, sæbe, alkohol og mad.

Ligesom de tidligere år er der på denne årstid et sæt påskeopgaver i gruppen med aktuelle opgaver. Det er i år et helt nyt sæt med 8 små træk-slip-opgaver.

18. februar 2008

Som aktuelle opgavesæt har vi de sidste uger haft et sæt om skiferie og et sæt om vinterens stjernehimmel.

måneformørkelse1.jpgEn af opgaverne i sættet, Vinterens stjernehimmel, handler om måneformørkelsen, der kan opleves  d. 21. februar kl. 4 om morgenen.
Det lille opgavesæt, Måneformørkelse, i  gruppen, Jorden og universet er jo også aktuelt lige nu, og det vil i et par uger også være at finde på listen med eksempler, der ikke kræver log-in.

Man kan læse om formørkelsen og se et billede om forløbet på Planetariets hjemmeside: http://www.tycho.dk/article/view/4795/1/32

Det sidste nye opgavesæt i gruppen, Netop nu, handler om ildkugler, et andet fænomen på nattehimlen, som mange mennesker har oplevet inden for de sidste uger.

Dette fænomen kan man også læse om på Planetariets hjemmeside:
http://www.tycho.dk/article/view/4800/

Skole-abonnement
Priser
Bestil

Privat-abonnement
Priser
Bestil
Følg os
Seneste nyt

Copyright © 2005-2022
JH Software
Alle rettigheder forbeholdt

Copyright © 2005-2022 JH Software. Alle rettigheder forbeholdt.