FYSIK-KEMI-TJEK

Nyheder

21. april 2016


"På motorvejen" er en ny træningsopgave, som i indhold, opsætning og omfang svarer til den digitale afgangsprøve i fysik/kemi.

Som træningsopgave har eleverne fri adgang til opgaven, og de kan få rettet og arbejde videre med opgaverne til alt er rigtigt, så det er en god mulighed for at forberede sig til prøven.
 

9. marts 2016


I forbindelse med den nye landbrugspakke har der været meget fokus på kvælstof, derfor er der tilføjet nyt aktuelt opgavesæt om om det.
Hvis man vil arbejde lidt grundigere med emnet, er der også både en trænings- og en testopgave om gødningssalte i gruppen "Stoffer i hverdagen"

 

24. februar 2016


I gruppen "Stoffer i hverdagen" er der tilføjet nye opgavesæt om plast. Der er 3 træningsopgaver af forskellig sværhedsgrad og en testopgave.

Opgaverne handler om plasts egenskaber, fremstilling af plast, affaldsplast og plast i naturen, bl..a. mikroplast og plastic-øer.

 

26. januar 2016


Der er oprettet en ny opgavegruppe med titlen "Fællesfaglige fokusområder" både i Biologi-, Geografi- og Fysik-Kemi-Tjek. I første omgang er der en træningsopgave og en tilsvarende testopgave, som dækker bredt inden for området "Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget"
Samtidig er der tilføjet et nyt tag "1.fællesfaglige fokus", som bruges både på disse opgaver og på opgaver i andre grupper, så man let kan få overblik over opgaver, som kan være relevante for arbejdet med dette stof.

Selvom der skal arbejdes fællesfagligt med stoffer, har vi valgt ikke at lave en fælles opgave for alle 3 fag. Det er 3 forskellige opgavesæt, så hver faglærer kan repetere og teste inden for sit fag.

 

19. januar 2016


Der er tilføjet en ny funktion på opgavesiderne som gør det lettere at bruge de opgaveopdelte opgavesæt på iPads/tablets. 

I stedet for at bruge de små faneblade med tal over opgaverne kan man nu swipe frem og tilbage mellem de enkelte opgavesider på touch-skærme ved at stryge med en finger over skærmen inde i opgavefeltet mod højre eller venstre for at skifte frem eller tilbage mellem opgaverne.


 

3. januar 2016


Vi ønsker alle godt nytår.

Juleopgaverne er fjernet, og vi er klar til at tage fat på 2016 med et sæt nytårsopgaver, som blevet er opdateret, og et andet aktuelt opgavesæt om overskudsproduktion el fra vindmøller juleaften.


 

9. december 2015


Opgaverne i gruppen, Klima, er aktuelle lige nu i forbindelse med COP21.
Der er også tilføjet en lille ny opgave med ja-nej-spørgsmål i gruppen med aktuelle opgaver.

Faktalink om COP21:
http://www.faktalink.dk/titelliste/cop21-i-paris


 

28. november 2015Så er to sæt juleopgaver fundet frem i gruppen med aktuelle opgaver.

Opgaverne dækker mange meget forskellige emner med tilknytning til jul, bl.a. skal der gættes på indholdet i gaver med kemiske symboler på kortene.

Opgaverne kan fx bruges som hyggelige ekstraopgaver eller vikaropgaver i december.


 

22. november 2015


I gruppen med aktuelle opgaver er opgaven om efterår nu skiftet ud med en mere aktuel opgave om sne.

 

6. september 2015

I forbindelese med Nye Forenklede Fælles Mål er der tilføjet en helt ny funktion på Tjek-webstederne, hvor man som lærer kan få en oversigt over opgavesæt som berører et specifikt fælles mål.
I opgavelisten vises opgaverne opdelt i emnegrupper, men over listen kan man vælge at få dem vist efter nøgleord og nu også efter Fælles Mål.
Forenklede Fælles Mål vises som et skema med tal i nogle af felterne. Klikkes på et tal, vises en liste over opgaver, som berører det valgte mål.

Vores opgavesæt dækker p.t. de Forenklede Fælles Mål rimelig bredt. Dog er der forskel på hvor mange opgavesæt der berører hvert enkelt mål – typisk fordi nogle emner bare er mere ”populære” end andre, og eftersom vores materiale udelukkende består at tests på en skærm, kan vi kun dække vidensmålene. Vi kan fx ikke teste færdighedsmål, hvor eleven skal kunne undersøge noget eller argumentere for noget.

Vi har gennemgået samtlige opgavesæt og registreret hvilke fælles mål de berører – både for at kunne tilbyde ovennævnte nye funktion til brugerne – men også for at sikre at vi dækker bredt inden for de nye fælles mål og for at styre vores udvikling mere i den retning.
 
Skole-abonnement
Priser
Bestil

Privat-abonnement
Priser
Bestil
Følg os
Seneste nyt

Copyright © 2005-2022
JH Software
Alle rettigheder forbeholdt

Copyright © 2005-2022 JH Software. Alle rettigheder forbeholdt.