FORSIDE MERE OM INDHOLD  


Web-stederne, Geografi-, Biologi- og Fysik-kemi-Tjek indeholder først og fremmest store opgavesamlinger, der løbende ajouføres og som regel indeholder et eller flere aktuelle opgavesæt.
Alle brugere oprettes med individuelle log-in og får enten elev- eller læreradgang. Der er mulighed for at bruge UNI-Login.


ELEVADGANG
Når en skole er oprettet i systemet, skal faglærerne sørge for oprettelse af egne elever, før eleverne har adgang til systemet. Vælger skolen at bruge UNI-Login, sker elevoprettelsen automatisk Et elev-log-in giver fri adgang til alle træningsopgaverne, opdelt i emner som dækker bredt inden for fagets trin- og slutmål.


OPGAVESÆTTENE
- Træningsopgaverne er selvkontrollerende, idet eleven umiddelbart efter at have besvaret et opgavesæt får resultatet og derefter har mulighed for at rette egne fejl.
- Træningsopgaverne er tænkt som elevernes værktøj til træning og repetition af gennemgåede emner, og hvert opgavesæt kan laves flere gange, dog maks. 3 gange inden for en uge.
- Træningsopgaverne bliver samtidig en træning til de nye netbaserede test- og prøveformer, idet eleverne møder forskellige opstillinger og forskellige typer af "svar-funktioner" som checkbokse, radioknapper og træk/slip-knapper

Opgaverne har et overskueligt og indbydende layout med mange billeder og forskellige former for illustrationer. Billedliste

Desuden kan klassens lærer efterhånden give adgang til en række testopgaver. Der er både emneopdelte test og test på tværs af faglige emner. Efter besvarelsen vises resultatet for eleven som antal % rigtige, men der er ikke mulighed for at rette evt. fejl. Læreren har derefter adgang statistik over resultaterne af disse opgavesæt

Opgaveeksempler


LÆRERADGANG
Når en skole oprettes i systemet, skal en administrator sørge for oprettelse af hold og faglærere. Ved oprettelsen får faglærerne individuelle log-in, som giver adgang til alle opgavesættene samt administrationssider.

Opgavesættene
- Trænings- og testopgaverne kan gennemses og afprøves
- Testopgaverne kan åbnes for et hold i en bestemt periode

Administrationssider
- Manuel eller automatisk oprettelse af elever på egne holdlister.
- Ændring af elevernes adgangskoder, hvis der ikke bruges UNI-Login. (Eleverne kan også selv få oplyst evt. glemte koder via e-mail på web-stedet).
- Statistikker for skoleåret, knyttet til henholdsvis testopgaver, holdlister og de enkelte elever, opdateres automatisk efter hver test. Statistikkerne giver et godt overblik over både holdet og de enkelte elever og vil være en god hjælp i forbindelse med elevplaner, karaktergivning og skole-hjem-samtaler. Statistikkerne kan let downloades til et Excel-regneark.
- Beskeder til egne elever. Lærere kan skrive beskeder, som kan vises ved elevmenuen eller knyttes til åbne testopgaver.

Eksempler på statistiksider


TEKNISK INFO
Opgaverne er tilpasset browserne Internet Explorer 7 og nyere versioner samt Firefox 3.0 og nyere versioner.
Browseren skal være indstillet til at afvikle JavaScript, acceptere cookies og tillade popupvinduer.
Der skal være mindst 16 bit farver og skærmstørrelse 800x600, men vi anbefaler 24 eller 32 bit farver og skærmstørrelse 1024x768.


Evt. spørgsmål til:
support@tjek.net/span>

 

Copyright © JH Software ApS